Date / Time

 

Welcome

Username:

Password:


Remember me

[ ]

Search SCOALA GIMNAZIALA DUDESTI BRAILA

2017 September

No events for this month.

SMTWTFS

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

You need to get the Flash Player

Chatbox

carmencita
multumiri dnei inv Dragomir si elevilor dansei pentru emotionantul spectacol oferit in ziua de 14 iunie l...FELICITARI si MULT SUCCES!!!!!

oana_pavel
rezultatele au aparut si sunt foarte bune!

admin
Rzultatele de la testarea nationala au aparut?

admin
test

ionut
sii Hristos a Inviat

ionut
bafta la teze fratilor!

ionut
sall la toooti!!

admin
HRISTOS A INVIAT!

03 TPT
Un inger bland din cer coboara,
Se roaga-n taina,apoi zboara
De-acolo sus el ne trimite:
Un zambet bland, o raza calda
Si trei cuvinte:
Hristos a inviat !

Corleone
neatza all


View all posts (42)

Online

Guests: 1, Members: 0 ...

most ever online: 31
(Members: 0, Guests: 31) on 02 Apr : 19:24

Members: 38
Newest member: Scoala Dudesti

Latest Comments

No comments yet.
Salut! De acum poti scrie in acest site!
SCOALA GIMNAZIALA DUDESTI JUDETUL BRAILA

Bun venit !!!!!

Important!!!


In atentia elevilor Scolii Dudesti si Tataru.Se cauta colaboratori dezvoltare site.

Ultimile mesaje pe Forum

Friday 30 June 2017

[Expirat]CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER (0.5 norma)+ MUNCITOR (0.5 norma)

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE SOFER (0.5 norma)+ MUNCITOR (0.5 norma)
perioadă nedeterminata
Anunț publicat în Monitorul Oficial al Rămâniei, Partea a III-a
Nr. crt. Perioada Activități
1. 26.06.2017 Publicarea anunțului
2. 26.06.2017 – ora 8,oo – 11.07.2017 – ora 14,oo Depunerea dosarelor de concurs
3. 11.07.2017 –ora 09,00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 11.07.2017 - ora 10,00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 11.07.2017 – orele 10,oo-12,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 11.07.2017 – orele 12,oo-14,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
6. 19.07.2017– orele 9,oo-10,oo Susținerea probei scrise
7. 19.07.2017 – ora 12 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
8. 19.07.2017 – orele 11,oo-13.00 Susținerea probei practice/interviului conform planificării
9. 19.07.2017 – orele 13,30 Afișarea rezultatelor la proba practică/interviu
10. 19.07.2017-orele 13.30-14.30 Depunerea eventualelor contestații
11. 19.07.2017 – ora 14,30 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
12. 19.07.2017- ora 15,00 Afișarea rezultatelor finale


Director,
Prof. Orasanu Daniela

[ Citeste restul... ]

Friday 30 June 2017 - 13:45:13 by Scoala Dudesti
Posted in Misc | Comentarii: 0 |     printer friendly   create pdf of this news item  


[Expirat] CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR
GRADINITA DUDESTI
perioadă nedeterminata
Anunț publicat în Monitorul Oficial al Rămâniei, Partea a III-a
Nr. crt. Perioada Activități
1. 26.06.2017 Publicarea anunțului
2. 26.06.2017 – ora 8,oo – 07.07.2017 – ora 14,oo Depunerea dosarelor de concurs
3. 10.07.2017 –ora 09,00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 10.07.2017 - ora 10,00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 10.07.2017 – orele 10,oo-12,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 10.07.2017 – orele 12,oo-14,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
6. 18.07.2017– orele 9,oo-10,oo Susținerea probei scrise
7. 18.07.2017 – ora 12 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
8. 18.07.2017 – orele 11,oo-13.00 Susținerea probei practice/interviului conform planificării
9. 18.07.2017 – orele 13,30 Afișarea rezultatelor la proba practică/interviu
10. 18.07.2017-orele 13.30-14.30 Depunerea eventualelor contestații
11. 18.07.2017 – ora 14,30 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
12. 18.07.2017- ora 15,00 Afișarea rezultatelor finale


Director,
Prof. Orasanu Daniela

SCOALA GIMNAZIALA DUDESTICALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR
SCOALA 1 TATARU
perioadă nedeterminata
Anunț publicat în Monitorul Oficial al Rămâniei, Partea a III-a
Nr. crt. Perioada Activități
1. 26.06.2017 Publicarea anunțului
2. 26.06.2017 – ora 8,oo – 07.07.2017 – ora 14,oo Depunerea dosarelor de concurs
3. 10.07.2017 –ora 09,00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 10.07.2017 - ora 10,00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 10.07.2017 – orele 10,oo-12,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 10.07.2017 – orele 12,oo-14,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
6. 18.07.2017– orele 9,oo-10,oo Susținerea probei scrise
7. 18.07.2017 – ora 12 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
8. 18.07.2017 – orele 11,oo-13.00 Susținerea probei practice/interviului conform planificării
9. 18.07.2017 – orele 13,30 Afișarea rezultatelor la proba practică/interviu
10. 18.07.2017-orele 13.30-14.30 Depunerea eventualelor contestații
11. 18.07.2017 – ora 14,30 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
12. 18.07.2017- ora 15,00 Afișarea rezultatelor finale


Director,
Prof. Orasanu Daniela


Tematica şi bibliografia pentru ocuparea funcţiei de
ingrijitor în cadrul gradinitei sau scolii


A. Tematica:
1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi ;
7. Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în grădiniţe etc. ;

B. Bibliografia:
1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III);


4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs.
b) Copia actelor de identitate.
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă.
e) Cazierul judiciar.
f) Adeverinţă medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitate abilitate.
g) Curriculum Vitae .
h) Copie certificat de naştere.
i) Copie certificat de căsătorie.
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECTOR
Prof. Orasanu Daniela

Friday 30 June 2017 - 13:43:19 by Scoala Dudesti
Posted in Misc | Comentarii: 0 |     printer friendly   create pdf of this news item  


Tuesday 27 June 2017

[EXPIRAT] ANUNŢ Privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR III M (1 normă) pe perioada nedeterminata,

Conditii generale de participare la concurs: sunt cele prevazute in HG nr. 286/23.03.2011, la art.3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Concursul constă în susţinerea a 3 probe: proba scrisă din bibliografie,proba de verificare a abilităţilor practice şi interviu.

Principalele atribuţii ale postului:

- Respectarea planurilor manageriale ale şcolii;
- Implicarea în proiectarea activităţii şcolii la nivelul compartimentului;
- Realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului;
- Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
- Folosirea tehnologiei informatice în proiectare;
- Organizarea documentelor oficiale;
- Asigurarea evidenţei, ordonării şi arhivării documentelor;
- Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii, înregistrarea şi prelucrarea informatică perioadică a datelor în programul EDUSAL, REVISAL şi SIIIR ;
- Intocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
- Alcătuirea de proceduri operaţionale;
- Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;
- Raportare periodica pentru conducerea instituţiei;
- Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;
- Asigurarea interfeţei pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcţe şi indirecţe;
- Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
- Participarea activităţii de formare profesională;
- Participarea permanenta la instruirile organizate de ISJ ;
- Asigurarea permanenta a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale;
- Indeplinirea unor atributii dispuse de director pentru defăşurarea în bune condiţii a activitătii unităţii de învăţământ;
- Respectarea Regulamentului intern, normelor PSI şi NTSM, ISU;
- Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

[ Citeste restul... ]

Tuesday 27 June 2017 - 14:25:14 by Scoala Dudesti
Posted in Misc | Comentarii: 0 |     printer friendly   create pdf of this news item  


Saturday 17 September 2016

Planul de dezvoltare institutionala al Scolii Gimnaziale Dudesti

ROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE este documentul
şi instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală şi o analiză a ceea ce este şcoala, şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare.
[Submitted by oana_pavel]

Saturday 17 September 2016 - 22:17:37 by oana_pavel
Posted in Misc | Comentarii: 0 |     printer friendly   create pdf of this news item  


Go to page  [1] 2 3

Stirile pe categorii